Học bổng du học

Bài viết mới

Tầm nhìn FPT (Điều lệ FPT 1988) FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh, bằng nỗ lực lao động, sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất tài…

Read more

Tình hình kinh tế Nhật Bản

Nhật Bản là nước hết sức nghèo về tài nguyên trong khi dân số quá đông, phần lớn tài nguyên thiên nhiên phải nhập khẩu, kinh tế bị tàn phá kiệt quệ trong chiến tranh, nhưng với các chính sách phù hợp và với ý chí vươn lên của người dân, kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng phục hồi…

Read more

Nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm trong ngành hàng may mặc

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định cuối cùng đến sự tồn tại của doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Chất lượng sản phẩm theo quan điểm hiện đại là một khái niệm rộng, trong ngành may mặc nó bao gồm cả phần mẫu mã sản phẩm. Chất lượng sản phẩm với hàng may mặc thể hiện…

Read more

Thu thập và phân tích thông tin về thị trường xuất khẩu hàng may mặc

  Thu thập thông tin về nhu cầu thị trường hàng may mặc. Đó là cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh. Yêu cầu của công việc này là phải nắm bắt được thông tin một cách nhanh chóng về thị trường, về khách hàng, về hàng may mặc, bởi vì mọi biến đổi của thị trường diễn…

Read more