Học bổng du học

Sử dụng đòn bẩy, tạo động lực thúc đẩy nhân viên bán hàng trong công việc

Mỗi nhân viên khi đặt chân vào làm việc cho một doanh nghiệp đều có một hay nhiều nhu cầu riêng của mình. Ngặt một nỗi, những nhu cầu này không dừng lại, mà có khuynh hướng ngày càng thay đổi theo thời gian. Nếu vì quá bận rộn với công việc quản lý mục tiêu của bộ phận hay…

Read more

Nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân từ môi trường vĩ mô Môi trường pháp luật còn nhiều bất cập Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các TCTD chưa đồng bộ Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở còn rất chậm Trở ngại trong quy định của Ngân hàng Nhà nước         Khuôn…

Read more

Giải pháp vi mô nâng cao tính tực cực của VHDN Nhật Bản áp dụng ở Việt Nam ( phần 2)

1.4. Quản lý thực trạng tư vấn và có những biện pháp hỗ trợ quản trị doanh nghiệp Trong điều kiện hiện nay, khi VHDN đã không còn là đề tài mới nhưng thực sự những nhà quản trị hiểu biết và có khả năng xây dựng VHDN không nhiều thì những nhà tư vấn chính là những người giúp…

Read more

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 Khái niệm :“Hãy luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng cho mọi sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động. Hãy suy nghĩ đến thời gian bạn giải quyết vấn đề, cách bạn tiếp cận vấn đề, làm thế bạn giải quyết vấn đề và kết quả..Trong thực tế, kỹ năng giải quyết của bạn…

Read more

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng trung tâm của đàm phán là là các nội dung không giống nhau về đối tác, về mục đích, hoặc các vấn đề khác của bàn đàm phán. ảnh hưởng chủ yếu của đàm phán là để hiểu tâm lý của quá trình đàm phán. Có thể học dễ dàng các kỹ năng chủ yếu của đàm phán…

Read more

Vai trò của nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng luôn giữ một vị trí quan trọng trong các quy trình hoạt động kinh doanh. Họ không chỉ là người trực tiếp làm ra doanh thu, họ còn là bộ mặt của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm truyển tải hình ảnh của doanh nghiệp đến khách hàng. Hiện nay bán hàng là một bộ phận…

Read more