Học bổng du học

Yêu cầu phát triển ngành dịch vụ logistics Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay

* Logistics và toàn cầu hóa Các công ty logistics ngày càng tích cực tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, mở rộng cơ sở kinh doanh ở nước ngoài. Toàn cầu hóa các hoạt động của doanh nghiệp đòi hỏi phải được hỗ trợ bằng công nghệ thông tin hiện đại và Internet. Vì thế, yêu cầu đặt…

Read more