Học bổng du học

Cải thiện hoạt động đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Cải thiện hoạt động đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

    Chất lượng nguồn lao động là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thắng thế trong cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế. Muốn mở rộng việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn cho lao động Việt Nam ở nước ngoài, không có cách nào hữu hiệu bằng nâng cao chất lượng…

Read more

Các phương pháp phỏng vấn

Các phương pháp phỏng vấn

    Phỏng vấn theo mẫu; Phỏng vấn không theo mẫu; Phỏng vấn theo hợp đồng; Phỏng vấn căng thẳng; Phỏng vấn cá nhân hay phỏng vấn nhóm. Lưu ý những điều cần tránh sau: - Không nên phán xét một ứng viên bằng cách so sánh họ với một người khác. - Người phỏng vấn không nên tự cho…

Read more

Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi thất nghiệp ra trường

  Từ khi đất nước ta có chính sách mở cửa giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, kinh tế chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần tự do cạnh tranh phát triển đã phát huy rất nhiều mặt tích cực. Mặt tích cực đáng chú ý là sự cố…

Read more

Ưu điểm của mô hình Chaebol

Trong mô hình Chaebol, cơ cấu nhân sự thể hiện rõ sự phân cấp, phân tầng chặt chẽ theo kiểu hình tháp. Kiểu tổ chức này có tác dụng thúc đẩy mọi thành viên luôn phấn đấu để đạt được kết quả cao trong vị trí của mình và phấn đấu đạt địa vị nhất định trong cơ cấu đó.…

Read more