Ưu điểm của mô hình Chaebol

Trong mô hình Chaebol, cơ cấu nhân sự thể hiện rõ sự phân cấp, phân tầng chặt chẽ theo kiểu hình tháp. Kiểu tổ chức này có tác dụng thúc đẩy mọi thành viên luôn phấn đấu để đạt được kết quả cao trong vị trí của mình và phấn đấu đạt địa vị nhất định trong cơ cấu đó. Mối quan hệ đẳng cấp trong cơ cấu Chaebol rất cao Mối quan hệ đẳng cấp, thứ bậc trong Chaebol thể hiện ở chỗ: mọi quyết định quan trọng của các Chaebol đều chỉ được quyết định ở cấp cao nhất, tức là chủ tịch và mọi nhân viên phải tuân thủ. Mỗi Chaebol đều có một cơ quan điều hành riêng. Do quan hệ gia đình, thứ bậc, chủ tịch Chaebol có vai trò chi phối các thành viên khác trong hội đồng chủ tịch. Ở các Zaibatsu của Nhật Bản cũng đều có chủ tịch hội đồng riêng nhưng quyền lực của các thành viên là như nhau và việc giải quyết công việc phải nhờ vào sự nhất trí của các thành viên. Ở Chaebol, vấn đề không nhất trí không xảy ra. Cho dù các thành viên có giải quyết xung đột theo hướng đó hay không, chủ tịch vẫn có quyền giải quyết bằng mệnh lệnh. Phương thức quản lý theo mô hình "kim tự tháp" này giúp cho các Chaebol dễ dàng, nhanh chóng có được quyết định cuối cùng khi có những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Doanh thu của các Chaebol rất lớn Trong cơ cấu của Chaebol, các thành viên chủ yếu hoạt động đa ngành với mức độ đa dạng hoá sản xuất cao nên doanh thu lớn, có thể thu lợi từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Samsung bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại với việc buôn bán nông sản và thuỷ sản là chủ yếu. Sau một thời gian hoạt động, Chaebol này nhanh chóng mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực điện tử, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn và vi mạch. Không dừng lại ở đó, tháng 11.1988, công ty điện tử và công ty bán dẫn – viễn thông hợp nhất mở ra cho Samsung một tiềm năng mới trong lĩnh vực khai thác viễn thông di động, làm tối đa hoá năng lực công nghệ đa ngành của Samsung. Năm 2007, Samsung có mặt tại 171 địa điểm thuộc 61 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng doanh thu đạt 106 tỷ USD.

Các Cheabol dễ dàng giải quyết các vấn đề về tài chính Chaebol của Hàn Quốc được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt của Chính phủ trong việc vay nợ trong nước và nước ngoài, trong các chính sách giá cả, thu nhập, xuất nhập khẩu và thuế khoá. Chính vì vậy, các Chaebol dễ dàng trong việc giải quyết những vấn đề về tài chính, chủ động trong việc ấn định mức giá có thể thu lợi nhuận cao cũng như có nhiều thuận lợi so với nhiều Doanh nghiệp khác. Tập đoàn kinh tế theo mô hình Chaebol dễ dàng được quốc tế hoá hơn Các Chaebol đều do gia đình người sáng lập và hậu duệ của họ chi phối. Mức độ chi phối chặt chẽ và theo thứ bậc trong các Chaebol đã tạo nên môi trường liên kết chặt chẽ hơn với các công ty thành viên, do đó dễ dàng quốc tế hoá hơn. Mức độ "gia đình trị" trong các Chaebol đã đưa sự phát triển gia đình trong các Chaebol lên mức độ xã hội hoá.