Bất cứ công cụ tuyển dụng nào mà nhà quản trị sử dụng đến như đơn xin việc, các bài kiểm tra, các cuộc phỏng vấn hoặc kiểm tra kinh nghiệm đề phải đảm bảo tính hợp lý. Tức là giữa các công cụ tuyển dụng và các tiêu chí liên quan phải có mối quan hệ chặt chẽ. Khó khăn cho các nhà quản trị là phải đảm bảo rằng bất cứ công cụ tuyển chọn nào để đánh giá các ứng viên đều phải liên quan đến công việc sau này. Mặc dù các nhà quản trị có thể cho các ứng viên làm các bài kiểm tra trí thông minh và sử dụng kết quả này để hỗ trợ quyết định tuyển dụng, họ vẫn phải chuẩn bị để giải thích, nếu được hỏi, rằng các bài kiểm tra trí thông minh đó là một biện pháp hợp lý. Nghĩa là điểm của bài kiểm tra đó phải có liên quan chặt đến kết quả thực hiện công việc sau này.

Bên cạnh tính hợp lý, các công cụ tuyển dụng phải chứng tỏ được độ tin cậy. Độ tin cậy chỉ ra rằng công cụ tuyển dụng đó khi sử dụng và đánh giá một ứng viên có nhất quán hay không. Không một công cụ tuyển dụng nào có hiệu quả nếu độ tin cậy thấp. Để là một công cụ tuyển chọn hiệu quả thì công cụ đó sẽ phải có một mức độ nhất quán chấp nhận được.

Yêu cầu đối với quá trình tuyển chọn

Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực. Dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nhân lực cho cả năm, phòng nhân sự phối hợp với các cán bộ phụ trách các đơn vị xác định tính cấp thiết của nhu cầu tuyển dụng, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển mộ và tuyển chọn hiệu quả nhất. Việc lựa chọn ứng viên, không chỉ dựa vào tiêu chí năng lực làm việc, mà còn dựa trên nhiều tiêu chí khác như sự phù hợp với văn hoá doanh nghiệp, thâm niên công tác,…

Tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt. Điều này giúp doanh nghiệp không phải mất những khoản chi phí phát sinh sau này cho việc đào tạo lại, mặt khác nếu ứng viên thật sự có chuyên môn phù hợp với công việc, họ sẽ mong muốn gắn bó và quan tâm nhiều hơn tới trách nhiệm của mình.

Tuyển được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc với tổ chức. Tổ chức không thể tuyển những ứng viên không có trách nhiệm với công việc, không tôn trọng các quy định do tổ chức đặt ra; nểu việc vi phạm quy định công ty xảy ra thường xuyên, sẽ dẫn đến việc phá nội quy và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sau này.

Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà Quản trị nhân lực đưa ra được các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược kinh doanh và đối với tổ chức, bỏi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai.