Đây là một sản phẩm nhằm nỗ lực đáp ứng nhu cầu các bậc cha mẹ muốn lo cho con em mình đi du học, mở mang tầm hiểu biết, tiếp thu những kiến thức mới, đồng thời giúp học sinh giỏi bộc lộ năng lực và tính độc lập cao muốn được học tập tại nước ngoài vì tương lai sự nghiệp của mình. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong thời đại tri thức ngày nay.

        Cho vay du học không chỉ mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng mà nó còn có ý nghĩa rất lớn trong điều kiện hiện nay. Từ khi có hoạt động này đã giúp cho đại bộ phận khách hàng có nhu cầu cho con em mình du học tự túc nước ngoài, sang các nước tiên tiến mở mang tầm hiểu biết, tiếp thu những kiến thức mới, tinh hoa tri thức của nhân loại, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay du học:

a. Nhân tố thuộc về ngân hàng:

        PĐiều kiện cho vay du học của các ngân hàng còn khó khăn, thời gian làm thủ tục còn lâu, lãi suất cho vay còn cao.

        üViệc áp dụng khoa học công nghệ ở các ngân hàng như việc NHTM áp dụng hình thức chuyển tiền nhanh giữa các quốc gia W.Union (WU).

        üChính sách marketing trong giới thiệu sản phẩm của ngân hàng còn nhiều hạn chế, cần phải mở rộng, giới thiệu sản phẩm đến từng khách hàng.

b. Nhân tố bên ngoài ngân hàng:

        üDo sự cạnh tranh giữa các ngân hàng nên các ngân hàng phải đa dạng hóa các loại hình cho vay.

        üPhong trào đi du học ngày càng nhiều đòi hỏi nhu cầu vốn cũng phải nhiều để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng.

        üĐời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, nhu cầu cho con em mình đi du học cũng tăng lên.

        üNhà nước đề ra các chính sách cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình muốn cho con em đi du học.

        üNhà nước ta đặt mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia khác.Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, tạo mối quan hệ để cho sinh viên Việt Nam đi du học ở nước ngoài.