Việc gia nhập nền kinh tế thế giới, giúp cho thị trường lao động không chỉ bó hẹp tại Việt Nam. Doanh nghiệp có thể tìm đến những nguồn lao động chất lượng cao từ các du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước ngoài, cũng như một số người nước ngoài có điều kiện sống và làm việc tại Việt Nam.

Hai nguồn lao động này có đặc điểm chung là khá dồi dào về số lượng, đa phần có trình độ chuyên môn cao (do được tiếp thu kiến thức tại những môi trường giáo dục tốt nhất bên ngoài lãnh thổ), họ có khả năng hòa nhập với môi trường mới, cũng như tham gia đóng góp được nhiều cho những môi trường này. Tuy nhiên, nguồn lao động này không dễ dàng để tiếp cận, cũng như họ luôn lựa chọn khá cẩn thận những cơ hội việc làm của mình.

Tập đoàn có thể tiếp cận thông qua việc thường xuyên trao đổi với đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại các nước sở tại, luôn nắm thông tin về du học sinh và thông qua Hội sinh viên để đưa hình ảnh doanh nghiệp ra nước ngoài. Những Hội sinh viên này chính là đại diện của đại bộ phận sinh viên Việt nam tại các quốc gia đó, họ luôn quan tâm tới đời sống sinh viên, hiểu sinh viên và sẵn sàng tư vấn cho sinh viên những thông tin sinh viên cần. Việc xây dựng mạng lưới các Hội sinh viên có thể giúp doanh nghiệp chiếm được những lợi thế nhất định trong việc tiếp cận với những du học sinh này. Thông qua các chương trình tài trợ hoạt động, các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, hỗ trợ học bổng cho những sinh viên có năng lực tại nước ngoài, Tập đoàn có thể đặt được những mối quan hệ nhất định tới Hội, và quan trọng nhất, luôn để du học sinh biết đến một doanh nghiệp quan tâm đến họ và luôn tạo điều kiện về môi trường làm việc và thực tập khi họ trở về Việt Nam.

Không chỉ thường xuyên trao đổi với Hội sinh viên để tiếp cận các nguồn du học sinh này, Tập đoàn còn có thể chủ động tạo nguồn du học sinh cho mình thông qua việc cấp học bổng cho một số những học sinh, sinh viên khá, giỏi, có nhiều thành tích tốt trong học tập và công tác,… những khoản hỗ trợ này thường đi kèm với những điều kiện ràng buộc nhất định, sẽ giúp Tập đoàn vẫn nhận được sự đóng góp của những sinh viên khá giỏi này, sau khi họ đi ra nước ngoài học tập và trở về cống hiến tại đất nước. Hình thức này hiện đang rất phổ biển đối với nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Hiện tại, FPT cũng đang tự xây dựng một hệ thống trao học bổng như vậy. Câu lạc bộ “Sinh viên tài năng FPT” được thành lập, là nơi mọi người trao đổi và thử nghiệm môi trường làm việc của FPT, họ có điều kiện để gắn bó hơn với tập đoàn. Những cá nhân có năng lực, được tập đoàn cấp học bổng tới các trường đại học có chất lượng ở nước ngoài, để được đào tạo và sau một thời gian quay lại đóng góp cho tập đoàn. Tất nhiên, hình thức này đòi hỏi những khoản chi phí không nhỏ, và việc xây dựng hướng đi này cũng cần rất nhiều sự cân nhắc từ các cán bộ có liên quan.

Đối với lực lượng lao động là người nước ngoài có điều kiện làm việc tại Việt Nam thông qua những điều khoản từ một số hợp đồng hợp tác với nước ngoài, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng được nguồn lao động này. Thông qua các đại lý, cơ sở, hoặc những đại diện của mình ở các nước sở tại, Tập đoàn không ngừng quảng bá hình ảnh của mình, để thu hút được nhân lực có kỹ thuật; họ sẽ muốn thử sức mình tại thị trường Việt Nam, và thông qua những điều kiện nhất định, họ sẽ tham gia vào là một phần của doanh nghiệp. Việc thường xuyên trao đổi, nói chuyện, và tạo sự thân thiện đối với họ khi họ đang công tác tại Việt Nam, cũng là một cách để doanh nghiệp duy trì hình ảnh của mình tốt hơn trong quan niệm của người lao động nước ngoài.

Do đặc thù của những nguồn lao động này khá phức tạp và khó tiếp cận, nên thông thường, các tập đoàn lớn thường có hẳn một bộ phận chuyên trách về nguồn này. Bộ phận này sẽ thường xuyên giữ liên lạc với những đầu mối chính, chủ động trong các chiến lược quảng bá tại nước ngoài. Bộ phận này cũng đảm đương công tác đãi ngộ đối với những cán bộ là người nước ngoài đang làm việc cho công ty. Và trên hết, việc thường xuyên đảm bảo hình ảnh một môi trường làm việc chuyên nghiệp và gần gũi là điều mà bộ phận phụ trách khối du học sinh và lao động nước ngoài cần đạt tới. Nguồn cán bộ do bộ phận tìm kiếm được, sẽ đóng vai trò quan trọng, trong việc mở rộng doanh nghiệp ra các thị trường khác nhau tại Việt Nam cũng như chiến lược mở rộng ra nước ngoài của mình.