Kinh nghiệm du học

Nội dung của chính sách giải quyết lao động dư trong doanh nghiệp Nhà nước

Nội dung của chính sách           _ Chính sách khuyến khích người lao động dôi dư thôi việc tự nguyện, bao gồm các quy định cụ thể: trả tiền thôi việc cho trường hợp về hưu sớm ; hạ độ tuổi về hưu cho một số ngành cùng với trả tiền thôi việc.           _ Chính sách đào tạo lại…

Read more

Đổi mới kinh tế với vấn đề lao động, việc làm theo hướng thị trường

Đổi mới kinh tế với vấn đề lao động, việc làm theo hướng thị trường           Chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập vào Việt Nam được bắt đầu từ năm 1986 với hàng loạt các chính sách như phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích khu vực kinh…

Read more

Tác động của gia nhập WTO tới việc làm và tiền lương của lao động nữ

        - Gia nhập WTO sẽ mang lại lợi ích cho lao động nữ nông thôn nghèo         Theo mô hình phổ biến của lý thuyết thương mại quốc tế, việc xóa bỏ các hàng rào thuế quan và trợ cấp của chính phủ sẽ dẫn đến việc gia tăng xuất khẩu, gia tăng vốn đầu tư nước ngoài sẽ làm gia…

Read more

Hệ thống luật pháp và các chính sách tác động đến giải quyết việc làm

Hệ thống luật pháp và các chính sách của Nhà nước cũng là những yếu tố quan trọng cần tính đến trong xây dựng chiến lược việc làm Với việc hoàn thiện luật đầu tư theo hướng nới lỏng các hạn chế với khu vực đầu tư, lĩnh vực và ngành nghề được đầu tư, mở rộng…. khuyến khích (…

Read more

Du học Mỹ bạn được gì

o Cơ hội nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thực tế: Nếu là một sinh viên sau đại học, sinh viên có thể có được kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu hoặc giảng dạy, đồng thời tự kiếm tiền trang trải cho việc học tập của mình. Yếu tố thực tiễn này trong quá trình học…

Read more

Giải phẫu những hạn chế thị trường việc làm và lao động Việt Nam

Những kết quả và hạn chế trên TTVL và TTLĐ ở nước ta là do một số nguyên nhân sau:           Một là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đổi mới trong lĩnh vực lao động và việc làm. Thực chất đó là thay đổi về đổi mới trong lĩnh vực lao động và…

Read more