Học phí các trường ở Mỹ

o Học phí của trường đại học tư luôn cao hơn trường công gấp 3-5 lần. Học phí trường công khoảng 6.000 USD/học toàn phần/năm cho sinh viên trong tiểu bang. Trong khi đó, học phí của trường tư khoảng 20.000-30.000 USD.

o Đối với trường công, học phí cho sinh viên ngoại quốc khoảng gấp 3 lần so với sinh viên trong tiểu bang. Đối với trường tư, học phí cho mọi người (kể cả sinh viên ngoại quốc) là giống nhau.

o Các trường có học phí rẻ thường tập trung ở tiểu bang Cali hay và miền Nam Mỹ. Ngoài ra, học phí của trường Community College khoảng 1.000 USD học toàn phần/năm cho sinh viên trong tiểu bang.

o Phổ thông trung học: tại các trường công lập hoặc tư thục với học phí từ 12,000usd/ năm trở lên;

o Cao đẳng cộng đồng: học 02 năm cao đẳng sau đó chuyển tiếp 02 năm lên Đại học để lấy bằng cử nhân, dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên. Học phí chỉ bằng 1/2 học phí đại học;

o Đại học công lập và tư thục: sinh viên lựa chọn trên 200 trường công ty là đại diện, với học phí từ 12,000usd/ năm trở lên.

o Thực tập sinh hưởng lương và miễn 100% học phí khóa Thạc Sỹ: chỉ áp dụng với sinh viên đăng kí du học tại công ty Đức Anh vào Marshall niversity. Thực chi của sinh viên chỉ còn là 3000usd/ năm cho chương trình.

o Giao lưu văn hóa: 100% học sinh của Đức Anh năm học 2007-2008 nhập học an toàn, thành công tại US

o Học bổng 20- 80% học phí tại các trường: McNeese State university, Western Kentucky university, West Texac A & U university…

o Học MBA và có visa làm việc tại Mỹ 01 năm (tối thiểu) cho SV tốt nghiệp (học phí chỉ 11000USD/ năm x 2 năm).