Chọn trường du học

Ý kiến đơn vị sử dụng lao động về vấn đề tạo việc làm tại Thái Thụy

Ý kiến đơn vị sử dụng lao động về vấn đề tạo việc làm tại Thái Thụy

    - Về vấn đế chất lượng. Qua phỏng vấn 10 doanh nghiệp và 5 cơ quan, trường học, bao gồm Đoàn thanh niên huyện, Hội phụ nữ, Phòng Lao động – TBXH huyện, 01 trường THCS, 01 trường Mầm non có sử dụng lao động được đào tạo nghề, cho thấy gần 80% người sử dụng lao động…

Read more