Chọn trường du học

Đánh giá thành tích nguồn nhân sự – P2

Phương pháp đánh giá: Cho điểm. Thống nhất thang điểm. -  Thống nhất các yêu cầu đánh giá như số lượng công việc, chất lượng công việc, thái độ, ý thức thực hiện công việc … -   Xếp hạng nhân viên trong mỗi bộ phận trong từng thời gian nhất định. Qua mỗi lần xếp hạng, những người thay đổi…

Read more

Quy chế hoạt động và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động

Trong quá trình hoạt động công ty luôn tuân thủ các điều khoản trong bộ luật lao động Việt Nam cũng như các quy định của nhà nước. Khi bộ luật lao động Việt Nam và các quy định khác của nhà nước có thay đổi, công ty nghiên cứu và thông báo các điều chỉnh bổ sung liên quan…

Read more

Các loại cấu trúc sản xuất và nhu cầu về năng lực của lao động

Ngày nay, các nền kinh tế mới phát triển đang lớn lên trong điều kiện kinh tế thế giới với nhiều biến đổi sâu sắc từ cuối thế kỷ XX. Đó là sự phát triển ận thượng của nhiều nhiều kinh tế, tạo nên vị thế mới của họ trong kinh tế toàn cầu cũng như với các nước đang…

Read more

Văn hóa giao tiếp kinh doanh của Hoa Kỳ về trao đổi danh thiếp

2. Danh thiếp không quan trọng đối với người Mỹ. Người Mỹ trao danh thiếp cho nhau không trịnh trọng như người Châu Á. Người Mỹ thường chỉ nhìn lướt qua hoặc thậm chí không nhìn danh thiếp trước khi cất đi hoặc bỏ vào túi. Thói quen này không có nghĩa là Người Mỹ không tôn trọng đối tác,…

Read more

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động

Mục tiêu của chính sách lao động việc làm của Đảng là hướng vào giải phóng sức sản xuất, giải phóng và phát huy mọi tiềm năng sức lao động, khơi dậy tiềm năng của mỗi người và của cả cộng đồng dân tộc, coi trọng giá trị sức lao động, mở rộng cơ hội cho mọi người cùng phát…

Read more

Đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo tại Đồng Hới

  Thời gian qua, Đảng bộ và Chính quyền thành phố Đồng Hới đã có những chủ trương đúng đắn về phát triển giáo dục và đào tạo, coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố đã có bước phát triển đáng kể, góp phần không nhỏ…

Read more