Các loại cấu trúc sản xuất và nhu cầu về năng lực của lao động

Ngày nay, các nền kinh tế mới phát triển đang lớn lên trong điều kiện kinh tế thế giới với nhiều biến đổi sâu sắc từ cuối thế kỷ XX. Đó là sự phát triển ận thượng của nhiều nhiều kinh tế, tạo nên vị thế mới của họ trong kinh tế toàn cầu cũng như với các nước đang phát triển đi sau. Nguồn đầu tư ra nước ngoài từ các nền kinh tế đang phát triển và đang chuyển đổi (transition economies), chủ yếu là từ những nước đang phát triển cũ (older developing economies) đã tăng lên từ 2% tổng đầu tư nước ngoài của toàn thế giới năm 1975 lên 6% năm 1990, 11% năm 2000 và 18% năm 2005. Đặc biệt, đầu tư giữa các nước Nam-Nam đã tăng nhanh (UNCTAD 2006).

Sự cất cánh và ảnh hưởng của các nước công nghiệp mới hay thậm chí là Trung Quốc tới các nước đang phát triển đi sau (new developing economies) là một điều kiện đáng chú ý khác. Trong quá trình phát triển của mình, các nước công nghiệp mới và Trung Quốc đã xây dựng những cấu trúc sản xuất đặc trưng của mình. Sự gia tăng của cạnh tranh toàn cầu làm các cấu trúc này hình thành rõ rệt hơn và trở thành vũ khi cạnh tranh của các công ty ở những nước này. Hai mô hình cấu trúc sản xuất đặc trưng là tích hợp mô-đun (Fujimoto et al. 2001, Ulrich 1995). Hệ thống sản xuất tích hợp có thể thấy ở các công ty của Nhật Bản, nơi mà nhóm các công ty trong một chuỗi sản xuất có quan hệ kinh doanh chặt chẽ, lâu dài và dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Trong hệ thống đó, các công ty vệ tinh (những nhà cung cấp linh kiện) phụ thuộc nhiều vào các công ty sản xuất sản phẩm chính vì thông thương sản phẩm của các công ty vệ tinh chỉ cung cấp cho một công ty sản xuất chính mà thôi. Trong khi đó, ở hệ thông sản xuất mô-đun, các công ty trong chuỗi sản xuất độc lập hơn vì họ có những sản phẩm (linh kiện) tương đối độc lập. Những sản phẩm này (chính là những linh kiện của các công ty sản xuất khác) có thể trở thành đầu vào của nhiều công ty sản xuất khác nhau. Hệ thống sản xuất này phổ biến ở các công ty Mỹ (Helper và Sako 1995) những cũng có thể thấy ở các công ty Đài Loan và đặc biệ là các công ty của Trung Quốc với hệ thống sản xuất bắt chước (imitation production) (Shintaku et al. 2004).